1. Thỏa thuận giữa Người dùng và Công ty HealthCare365

Các điều khoản sử dụng này, được sửa đổi theo thời gian ("Điều khoản"), là một hợp đồng ràng buộc giữa HealthCare365 ("HealthCare365", "HC365" hoặc "chúng tôi", "của chúng tôi") và bạn ("bạn", "Khách hàng"). Bạn phải đọc và đồng ý với các điều khoản này, bao gồm chính sách bảo mật và chính sách liên lạc qua email trước khi sử dụng dịch vụ của HealthCare365, cổng thông tin trực tuyến, hoặc bất kỳ phần mềm, công cụ, ứng dụng, ứng dụng di động, tính năng hoặc chức năng nào do HealthCare 365 cung cấp (gọi chung là "Dịch vụ"). Khi sử dụng Các Dịch vụ này, đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ. Dịch vụ của chúng tôi chỉ sử dụng cho việc quản lý sức khoẻ, giáo dục, và phối hợp. Bất cứ điều gì trên trang web này, kể cả ứng dụng được cung cấp cho bạn với tư cách là người dùng không nên sử dụng để thay thế, chăm sóc y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. Luôn luôn tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế đủ tiêu chuẩn với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sức khoẻ cá nhân hoặc tình trạng y tế. HealthCare 365 chỉ có trình độ, kinh nghiệm và khả năng cần thiết để cung cấp các công nghệ quản lý chăm sóc sức khỏe, giáo dục, và phối hợp theo các Điều khoản được nêu ra trong tài liệu này. Thông qua việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, bạn với tư cách là Khách hàng:

  1. Cho phép HC365 lấy thông tin sức khoẻ cá nhân trực tiếp từ bạn;
  2. Cho phép HC365 chia sẻ thông tin sức khoẻ cá nhân của bạn với các tài khoản/bên khác được chỉ định rõ ràng thông qua việc sử dụng Dịch vụ;
  3. Đồng ý rằng tất cả những người sử dụng Dịch vụ bằng tài khoản cá nhân hoặc với sự cho phép của chính cá nhân đó sẽ được thông báo về các Điều khoản này và Khách hàng sẽ thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để đảm bảo việc sử dụng chúng phù hợp;
  4. Nhận biết các hành vi hoặc thiếu sót của tất cả những người sử dụng Dịch vụ theo tài khoản cá nhân hoặc với sự cho phép của chính cá nhân đó cho tất cả các mục đích sẽ được xem là hành động hoặc thiếu sót của Khách hàng; và
  5. Thừa nhận rằng khách có thể xem lại các Điều khoản, Chính Sách Bảo Mật, cũng như Chính sách Truyền thông qua Thư điện tử này;

2. Sửa đổi các Điều khoản Sử dụng

HealthCare365 có quyền thay đổi các điều khoản, điều kiện, thông báo, bao gồm Chính sách Bảo mật và Chính sách Truyền thông qua Thư điện tử, khi cung cấp Dịch vụ HealthCare365, bao gồm nhưng không giới hạn với các chi phí liên quan đến việc sử dụng trang tiện ích HealthCare365. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra lại thường xuyên để xem lại các Điều khoản này ít nhất mỗi 30 ngày.

3. Sửa đổi Dịch vụ

Chúng tôi có quyền thay đổi URL, sửa đổi hoặc chấm dứt, và hạn chế hoặc chặn quyền truy cập vào Dịch vụ mà không cần thông báo cho bạn. Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào khỏi Dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn, bao gồm việc xóa nội dung mà chúng tôi nhận định là khiêu dâm, bạo lực, quấy rối hoặc gây khó chịu cho người khác.

4. Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp công nghệ quản lý nhằm hỗ trợ và bổ sung dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho Khách hàng. Dịch vụ có thể bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, thông tin trực tuyến, các phần mềm, công cụ, ứng dụng, ứng dụng di động. Với chi phí bổ sung, chúng tôi cũng có thể cung cấp sự chăm sóc phối hợp, phát triển và quản lý các kế hoạch cho sức khỏe, quản lý những chỉ định của các chuyên gia và bệnh viện, cũng như tạo điều kiện giao tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc thay thế và tương tự, tiếp cận tư vấn và xét nghiệm y tế 24 giờ cũng như thông tin về sức khỏe. Dịch vụ cũng có thể bao gồm những hỗ trợ khác mà các bên thỏa thuận.

5. Các tài liệu Cung cấp cho HealthCare365 hoặc được đăng trên bất kỳ trang tiện ích HealthCare365 nào

Nội dung được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ;

Bất kỳ nội dung nào có sẵn thông qua Dịch vụ, bao gồm các công cụ, ứng dụng, phần mềm, văn bản, âm thanh, video, hình ảnh, đồ hoạ, âm nhạc, clip âm thanh, tranh ảnh, sự giống nhau, thông tin cá nhân và các tác phẩm khác của tác giả (gọi chung là "Nội dung") được bảo vệ bởi Quyền sở hữu trí tuệ của HealthCare365 hoặc người cấp phép cho công ty. HealthCare365, NGƯỜI CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA CÔNG TY KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM VỀ:

  • ĐỘ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY, SỰ HOÀN THIỆN, HOẶC THỜI HẠN CỦA NỘI DUNG; HOẶC
  • SỰ TUÂN THỦ CỦA BẤT KỲ LUẬT PHÁP NÀO YÊU CẦU TIẾT LỘ THÔNG TIN VỀ THUỐC KÊ THEO TOA HOẶC CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE.

Bảo Hành Về Nội Dung Của Bạn.

Để đăng Nội dung trên trang tiện ích, trước tiên bạn phải hoàn tất quá trình đăng ký trên trang tiện ích để tạo một mật khẩu ("Tài khoản"). Không chia sẻ mật khẩu của bạn với bất cứ ai. Bạn nên cung cấp thông tin chính xác, mới nhất và đầy đủ cho HealthCare365 để Dịch vụ có hiệu quả. Bạn nên cập nhật các thông tin đó một cách kịp thời để duy trì tính chính xác và đầy đủ của nó. Bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ nào thông qua Tài khoản của bạn sẽ được coi là bạn đang sử dụng. HealthCare365 có quyền dựa vào địa chỉ liên lạc và các thông tin khác được cung cấp cho chúng tôi thông qua Tài khoản của bạn. Tài khoản của bạn không được chuyển nhượng và không thể chuyển nhượng được.

HealthCare365 không yêu cầu quyền sở hữu các tài liệu bạn cung cấp cho HealthCare365 (bao gồm các phản hồi và đề xuất) hoặc bài đăng, tải lên, nhập hoặc nộp cho bất kỳ trang tiện ích HealthCare365 nào hoặc các dịch vụ liên quan khác (gọi chung là "Đăng tải"). Tuy nhiên, bằng cách đăng, tải lên, nhập, cung cấp hoặc nộp Đăng tải của bạn cho HealthCare365, đồng nghĩa với việc bạn cấp phép cho HealthCare365 và các công ty trực thuộc được sử dụng Đăng tải của bạn liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm, nhưng không hạn chế, các quyền: sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, sử dụng lại, chỉnh sửa, dịch và định dạng lại các Đăng tải của bạn.

Không có bồi thường đối với việc sử dụng Đăng tải của bạn, như đã nêu ở đây. HealthCare365 không có nghĩa vụ đăng hoặc sử dụng bất cứ Đăng tải nào mà bạn cung cấp và có thể loại bỏ bất cứ Đăng tải nào vào bất cứ lúc nào dựa theo quyết định của HealthCare365.

Bằng cách đăng, tải lên, nhập, cung cấp hoặc nộp Đăng tải của bạn, bạn bảo đảm và đại diện rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với các Đăng tải của bạn như được mô tả trong phần này bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các quyền cần thiết để bạn cung cấp, tải lên, nhập hoặc nộp các Đăng tải.

Khước từ, Bảo đảm, Loại trừ Thiệt hại và Giới hạn Trách nhiệm pháp lý

HC365, các giám đốc, cán bộ, nhân viên và tư vấn viên của HC365 không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, bệnh tật, suy giảm về sức khoẻ, thất bại trong việc thực hiện, sai sót trong giao tiếp, bao gồm tổn thất sức khoẻ, tổn thất kinh doanh, mất lợi nhuận, mất cơ hội hoặc bất kỳ tổn thất gián tiếp hoặc hậu quả nào gây ra liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ của HC365 hoặc thiếu dịch vụ, và phía Khách hàng cũng có trách nhiệm tương tự đối với HC365.

KHÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN Y TẾ.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI CHỈ DÀNH CHO QUẢN LÝ SỨC KHOẺ NGƯỜI DÙNG, GIÁO DỤC, VÀ PHỐI HỢP. BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TRÊN TRANG WEB NÀY, ỨNG DỤNG HOẶC BẤT CỨ ĐIỀU GÌ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN VỚI TƯ CÁCH LÀ NGƯỜI DÙNG ĐỀU NÊN ĐƯỢC XEM XÉT, HOẶC KHÔNG NÊN SỬ DỤNG ĐỂ THAY THẾ, CHĂM SÓC Y TẾ, CHẨN ĐOÁN HOẶC ĐIỀU TRỊ. CÁC DỊCH VỤ VÀ TRANG TIỆN ÍCH NÀY LÀ ĐỂ QUẢN LÝ, GIÁO DỤC VÀ PHỐI HỢP VỚI NGƯỜI DÙNG VỀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ VÀ CÁC VẤN ĐỀ Y TẾ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY CỦA HỌ. TRANG TIỆN ÍCH NÀY VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÔNG PHẢI LÀ THỰC HÀNH Y TẾ, ĐIỀU DƯỠNG HAY CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CHUYÊN NGHIỆP, CHẨN ĐOÁN HOẶC ĐIỀU TRỊ NÀO. CHÚNG TÔI KHUYÊN NGƯỜI DÙNG NÊN LUÔN TÌM KIẾM LỜI KHUYÊN CỦA BÁC SĨ HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ ĐỦ TIÊU CHUẨN VỚI BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHOẺ CÁ NHÂN HOẶC TÌNH TRẠNG Y TẾ. ĐỪNG BỎ QUA, TRÁNH HOẶC TRÌ HOÃN VIỆC LẤY LỜI KHUYÊN Y KHOA TỪ BÁC SĨ HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ ĐỦ TIÊU CHUẨN KHÁC BỞI VÌ DỊCH VỤ NÀY. NẾU BẠN CÓ HOẶC NGHI NGỜ VẤN ĐỀ VỀ Y TẾ HOẶC TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE, VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY VỚI MỘT CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ ĐỦ TIỂU CHUẨN. NẾU BẠN ĐANG Ở MỸ HOẶC CANADA VÀ ĐANG GẶP TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP VỀ Y TẾ, VUI LÒNG GỌI SỐ 911 HOẶC GỌI TRỢ GIÚP KHẨN CẤP Ở TRẠM ĐIỆN THOẠI GẦN NHẤT. Y tế và thông tin y tế thay đổi liên tục. Do đó, thông tin được cung cấp trên Dịch vụ này hoặc trên các trang tiện ích liên kết không được coi là hiện hành, đầy đủ hoặc hoàn thiện, cũng như bạn không nên dựa vào thông tin đó để đề nghị một phương pháp điều trị cho bạn hoặc bất kỳ cá nhân nào khác. Việc tin cậy vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên Dịch vụ hoặc các trang tiện ích liên kết thì chính bạn phải tự chịu trách nhiệm cho các rủi ro.

KHÔNG CHỨNG THỰC

HealthCare365 KHÔNG KHUYẾN CÁO HOẶC CHỨNG THỰC BẤT KỲ XÉT NGHIỆM CỤ THỂ CỦA BÁC SĨ, SẢN PHẨM, THỦ TỤC, Ý KIẾN, HOẶC THÔNG TIN KHÁC CÓ THỂ ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN TRONG DỊCH VỤ. VIỆC DỰA VÀO BẤY KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI HealthCare365, NHÂN VIÊN CỦA HealthCare365, NHỮNG THỨ KHÁC XUẤT HIỆN TRÊN TRANG TIỆN ÍCH THEO LỜI MỜI CỦA HealthCare365, HOẶC NHỮNG KHÁCH KHÁC TRUY CẬP VÀO DỊCH VỤ ĐỀU TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO CÁC RỦI RO.

BẠN CHẤP NHẬN DỊCH VỤ "NHƯ-LÀ"

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP, Healthcare365 VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA CÔNG TY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI CHO VIỆC MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, MẤT DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN, PHÁT SINH TỪ HOẶC BẰNG BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC HIỆU QUẢ CỦA TRANG TIỆN ÍCH Healthcare365 HOẶC DỊCH VỤ, VIỆC CUNG CẤP HOẶC KHÔNG CUNG CẤP ĐƯỢC DỊCH VỤ HOẶC CHO BẤT KỲ THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ HÌNH ẢNH CÓ LIÊN QUAN THU ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG TIỆN ÍCH HEALTHCARE365, HOẶC PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG TIỆN ÍCH HEALTHCARE365, DÙ LÀ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, HÀNH VI SAI PHẠM, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM LỚN HAY KHÔNG, NGAY CẢ KHI HEALTHCARE365 HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO CỦA CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC BÁO TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI. BỞI VÌ MỘT SỐ TIỂU BANG/KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO CÁC THIỆT HẠI HOẶC SỰ CỐ NGẪU NHIÊN, GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. NẾU BẠN KHÔNG HÀI LÒNG VỚI BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA TRANG TIỆN ÍCH HEALTHCARE365, DỊCH VỤ HOẶC VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀO TRONG SỐ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY THÌ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT VÀ ĐỘC QUYỀN CỦA BẠN LÀ PHẢI NGỪNG SỬ DỤNG TRANG TIỆN ÍCH VÀ DỊCH VỤ HEALTHCARE365. MÀ KHÔNG BỊ GIỚI HẠN NHƯ TRÊN, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ TỔNG SỐ TIỀN MÀ BẠN TRẢ CHO CHÚNG TÔI.

CHÚNG TÔI, VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG CỦA CHÚNG TÔI, KHÔNG THỂ VÀ KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC BẢO TOÀN ĐỐI VỚI CÁC LỖI, THIẾU SÓT, SỰ CHẬM TRỄ, GIÁN ĐOẠN HOẶC MẤT MÁT, BAO GỒM MẤT DỮ LIỆU. NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÓ TRÁCH NHIỆM DUY TRÌ MỘT PHƯƠNG TIỆN BÊN NGOÀI HEALTHCARE365 ĐỂ PHỤC HỒI DỮ LIỆU BỊ MẤT. Healthcare365 CUNG CẤP DỊCH VỤ "NHƯ HIỆN TẠI" VÀ "SẴN CÓ". ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ THÔNG TIN CÓ TRONG HOẶC ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA DỊCH VỤ NÀY NHẰM MỤC ĐÍCH HIỂU BIẾT VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI DÙNG NÓI CHUNG. BẤT KỲ TRUY CẬP NÀO VÀO TRANG TIỆN ÍCH NÀY LÀ TỰ NGUYỆN. CHÚNG TÔI SẼ XEM TẤT CẢ CÁC TRUY CẬP LÀ TỰ NGUYỆN VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG TỰ GÁNH CHỊU CÁC NGUY CƠ. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP, Healthcare365 KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM HAY ĐIỀU KIỆN NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ HOẶC THÔNG TIN, CÔNG CỤ, PHẦN MỀM HOẶC NỘI DUNG CÓ TRONG DỊCH VỤ. Healthcare365 KHÔNG ĐƯA RA TUYÊN BỐ HAY BẢO ĐẢM RẰNG DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KHÔNG CÓ LỖI, KHÔNG CÓ VIRUT, AN TOÀN, HOẶC KỊP THỜI. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP, Healthcare365 CHỐI TỪ TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM CÁC TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI NGỤ Ý, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, CHỨC VỤ, KHÔNG VI PHẠM VÀ CÁC PHÁT SINH TỪ MỘT QUÁ TRÌNH THƯƠNG MẠI, MUA BÁN, SỬ DỤNG HOẶC HIỆU QUẢ MỘT SỐ PHẠM VI PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP HẠN CHẾ VỀ BẢO ĐẢM NGỤ Ý, VÀ DO ĐÓ MỘT SỐ GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN. CHÚNG TÔI KHUYÊN BẠN GIỮ BẢN SAO LƯU NỘI DUNG CÁ NHÂN CỦA BẠN, NẾU CÓ, ĐỂ BẠN DUY TRÌ HOẶC SỬ DỤNG VỚI DỊCH VỤ. NẾU VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ DẪN ĐẾN SỰ CẦN THIẾT PHẢI SỬA CHỮA HOẶC THAY THẾ TÀI SẢN, VẬT LIỆU, THIẾT BỊ HOẶC DỮ LIỆU, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ CHI PHÍ HOẶC THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH.

HC365 không chịu trách nhiệm sửa chữa, xác nhận, tuân thủ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp khắc phục nào đối với các vấn đề nào liên quan đến Dịch vụ, các đề nghị hoặc truyền thông gây ra toàn bộ, hoặc một phần của vấn đề do thông tin sai lệch, không thích hợp hoặc bỏ qua thông tin/việc sử dụng bởi Khách hàng, hoặc bất kỳ sự không tương thích hoặc sự hiểu nhầm của Khách hàng, hoặc môi trường của Khách hàng, phần cứng hoặc phần mềm trong việc tiếp nhận, hiển thị hoặc dịch thuật Dịch vụ, các khuyến nghị hoặc truyền thông.

Bạn đồng ý là HealthCare365 và các công ty thành viên, chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, luật sư, nhà thầu độc lập, người cấp phép, chuyên gia, nhà cung cấp nội dung, cố vấn, nhà cung cấp, và những người kế nhiệm của họ (gọi chung là "Người được bồi thường"), vô hại và bồi thường cho họ với tất cả các thiệt hại, chi phí, chi phí và trách nhiệm pháp lý khác, bao gồm cả phí luật sư hợp lý và chi phí liên quan đến bất kỳ khiếu nại phát sinh từ hoặc có liên quan đến: (i) quyền truy cập và sử dụng của bạn cho các công cụ, phần mềm, và các khía cạnh khác của Dịch vụ và Nội dung; (ii) vi phạm các Điều khoản này và bất kỳ luật áp dụng hoặc các quyền của cá nhân hoặc tổ chức khác; (iii) bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn với bất kỳ người dùng Dịch vụ nào khác và bất kỳ tranh chấp nào của bạn liên quan đến bất kỳ thương gia hoặc quảng cáo nào được tìm thấy trên hoặc thông qua Dịch vụ; (iv) Giải pháp của HealthCare365 (nếu có) của bất kỳ tranh chấp nào bạn có với bất kỳ người sử dụng Dịch vụ nào khác; (v) sự ủy quyền không phù hợp của bạn cho HealthCare365 để thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ Đăng tải hoặc Nội dung do bạn cung cấp; và (vi) bất kỳ tiết lộ nào được thực hiện với sự cho phép của bạn.